Ръководство и отдели

Ръководство

Директор - д-р Николай Тодоров

Главен счетоводител - Даниела Драгостинова
тел. за връзка: 086/ 820 387

Връзки с обществеността - Маргарита Ганчева
тел. за връзка: 086/ 820 388, 0878 96 74 68

Отдел АРХЕОЛОГИЯ

проф. д.и.н. Георги Атанасов - завеждащ отдел
тел. за връзка: 086/822 154

д-р Светлана Ганчева – уредник (Античност, Нумизматика)
тел. за връзка: 086/822 154

Кристиан Михайлов - уредник (Средновековие),
Регионален администратор на Археологическа карта на България за област Силистра
тел. за връзка: 086/822 154

Калоян Димов - уредник (Късно средновековие и Османски период), завеждащ Научен Архив към РИМ-Силистра
тел. за връзка: 086/822 154

Ивелина Николова - фондохранител
тел. за връзка: 086/822 154

Веселин Петров - помощник - реставратор

Станислав Йоргов - екскурзовод
тел. за връзка: 086/ 822 075, 0879 20 31 80

Отдел ЕТНОГРАФИЯ

Маргаритка Миланова - главен уредник
тел. за връзка: 086/ 831 142, 0878 96 74 78

Отдел „Българските земи през XV–XIX век“

Веселин Аврамов - уредник

тел. за връзка: 086/ 831 166

Отдел „Нова история“

Вера Милева - уредник
тел. за връзка: 086/ 820 389

Отдел „Най-нова история“

д-р Наталия Минчева - уредник
тел. за връзка: 086/ 820 388
© 2023 Регионален исторически музей - Силистра. Всички права запазени. ДизайнMadhouse Studio